Talent van de Maand

Vanaf seizoen 2018|2019 is de prijs 'Academie Talent van de Maand' in het leven geroepen. Elke maand worden er drie talenten gekozen in de categorie Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw. Bij de keuze voor een talent worden niet alleen zijn voetbalkwaliteiten meegewogen, maar ook alles daaromheen zoals discipline, inzet en gedrag. Dit past binnen de visie van de Vitesse Voetbal Academie, waarin er een bepaald type speler nodig is om het voetbal te spelen dat Vitesse nastreeft. Een Vitesse-speler is iemand met een combinatie van aanleg, iemand die het vermogen heeft om zich te ontwikkelen en iemand die een bepaalde persoonlijkheid heeft.

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de Talenten van de Maand per seizoen.